Ankomst til baner i Oslo Fotballkrets

Abildsø:
Smedbergveien 25, 1187 Oslo
Banen ligger ved Smedbergvn ned mot Østensjøvannet. 
Parkering ved Abildsø skole.
BUSS:  Fra Jernbanetorget: 70 Skullerud til Smedberg.
Gå Smedbergvn.
Telefon: 22 29 87 04
Banedekke: Kunstgress og gressfelt

Alnaparken:
BUSS: Linje 401 fra Bussterminalen til Sam Eydes vei.
BIL:  Banene ligger ved vei 3455, som er en sidevei til Professor Birkelandsvei. Med utgangspunkt Stubberudmyra/IKEA ligger banene ca. 500 m lenger nord. Fra Stubberudmyra kjører man Strømsveien videre nordover (rett fram) til man kommer til Professor Birkelandsvei. Her får man CCB Stål-senter på høyre side. Ved enden av dette bygget går vei 3455 ned til venstre. Banene ligger ved enden av veien.
Banedekke: Gress og grus

Alværn:
BÅT/BUSS: Båt fra Aker Brygge til Nesoddtangen.  Buss 631 til Alværn.
BIL: Mossevn.  Ta av mot Nesoddtangen ca 500 m etter Nesset. Følg veien 
ca 18 km. Ta til venstre mot Flaskebekk ved Skoklefall kapell. Ta til venstre i rundkjøring og følg veien ca 3 km til Alværn skole.
Banedekke: Grus
Garderober: Ingen

Arnestad: Slemmestadveien 462, Vollen i Asker
BUSS: Fra Galleri Oslo; 251 Hurum eller 252 Midtbygda/Røyken til Arnestad.
BIL: Drammensvn. til Holmen, deretter følger man Slemmestadvn. (165) til Vollen.
Banedekke: Kunstgress 

Asker (Føyka): 
Kirkeveien 221, 1371 Asker
TOG: Lokaltog til Asker. Gå deretter gjennom Asker sentrum i retning Drammen.
BIL: Drammensvn til Asker.
Telefon: 66 78 16 58
Banedekke: Gress, kunstgress og grus

Barketomta  (7-er baner): 
Fossumveien 19, 1359 Eiksmarka.
BUSS: Fra Galleri Oslo; 131 Østerås til Eiksmarka. Deretter 732 Fossum/Ila til 
Syd Fossum. 
T-BANE: Linje 2 Østerås til Eiksmarka. Deretter buss 732 Fossum/Ila til Syd Fossum.
BIL:  Sørkedalsvn. over Røa. Følg Griniveien (Rv 168) over Lysakerelva, deretter med en gang til høyre inn Fossumveien.  Banene ligger til høyre etter ca 400 m.
Banedekke:  Gress og Grus 
Garderober: Nei
Lys på grusbanen

Bekkelaget (Sportsplassen): Kongeveien 50, 1177 Oslo.
Banen ligger ved Sportsplassen stasjon. 
Innkjøring fra Jomfrubråtveien og Jomfrustien (ikke adkomst med bil fra Kongeveien).
TRIKK: Fra Oslo sentrum; 18 eller 19 til Sportsplassen.
BUSS: 74 Mortensrud til Brannfjell skole. 5 min å gå.
Telefon: 22 28 90 57
Banedekke: Gress (kunstgress på 7-er banen)

Bekkestua: 
Banen ligger vis à vis Nadderudhallen og Nadderud Stadion.
BUSS: Fra Galleri Oslo; 143 til Bekkestua.
BIL: Ullernchaussèen og Bærumsvn til Bekkestua. Ta så opp til høyre Gml. Ringeriksvei.
Banedekke: Gress

Belset: Bryn skolevei 20, 1348 Rykkinn
Gml. Lommedalsvei v/ Bryn skole.  Innkjørsel fra Gml. Lommedalsvei
BUSS: Fra Galleri Oslo; 151 Rykkinn til Bryn kirke.
Banedekke: Gress

Berger stadion (Nesodden):
BÅT/BUSS: Båt fra Aker Brygge til Nesoddtangen. Buss 611 Blylaget/
Sagstuen til Berger veiskille.
BIL: Mossevn, ta av mot Nesoddtangen ca 500 m etter Nesset. 
Følg veien ca 17 km. Banen er 100 m fra veien på venstre side.
Banedekke: Gress

Berger KGB:
BÅT/BUSS: Båt fra Aker Brygge til Nesoddtangen.  Buss 611 Blylaget/
Sagstuen til Berger stadion.
BIL: Mossevn, ta av mot Nesoddtangen ca 500 m etter Nesset.
Følg veien ca 17 km.  Banen er 100 m fra veien på venstre side.
Banedekke: Kunstgress

Billingstadbanen:  Billingstadveien 58, 1396 Billingstad.
BIL: E18 sydover fra Oslo retning Drammen. Ta av til Billingstad.
Banen ligger ved Billingstad skole.
TOG: Lokaltog Asker - til Billingstad stasjon. Gå opp Billingstadvn.
Banedekke: Grus (7-er bane)

Bislett:
TRIKK: Fra Oslo sentrum; 17 eller 18 Rikshospitalet til Bislett.
BUSS: Tverrgående buss 21 Helsfyr/Aker brygge.
Telefon: 22 60 18 80
Banedekke: Gress

Bjerkås: Bjerkås Terrasse, Vollen i Asker
BUSS: Fra Galleri Oslo; 251 Hurum eller 252 Midtbygda/Røyken til Bjerkås.
BIL: Drammensvn til Holmen.  Deretter følges Slemmestadvn (165) til Bjerkås, ca 1 km fra Arnestad.
Banedekke: Grus

Bjølsenfeltet: Se Voldsløkka
Bjølsenparken: Maridalsvn 172. Banen ligger ved Bjølsen skole. 
BUSS: Tverrgående buss 20 Skøyen/Galgeberg til Sagene.
Buss 37 Nydalen til Adv. Dehlis plass, buss 54 Kjelsås stasjon til Adv Dehlis plass.
Garderober: Gymsalen, Bjølsen skole
Banedekke: Grus

Bjørndal: Seterbråtveien 4, 1271 Oslo
T-BANE: Linje 3 Mortensrud til Mortensrud. Videre med buss 71 Bjørndal til Meklenborg holdeplass. Gå litt tilbake, så ser man ned til idrettsplassen.
BIL:  Fra Ryenkrysset: Følg E6 Europaveien til Klemetsrudkrysset, ta av og kjør rundt og ned til første rundkjøring, ta til høyre i Ljabruveien. Kjør ca. 200 m., ta til venstre (skiltet til Bjørndal) og følg Slimeveien oppover til du kommer til 30 km/t-sone, ta første vei til høyre. Parkér ved klubbhuset. 
Banedekke: Kunstgress, grus og gresslette.

Bjørnegård (Jardar): Nedre Åsvei 39, 1341 Slependen.
Sandvika - 800 m mot Slependen. Bjørnegård skole.
TOG: Lokaltog til Slependen, ca 600 m å gå.
BUSS: 151 Rykkinn til Sandvika, deretter buss 762 Tanum til Nedre Ås. 
Banen ligger bak idrettshallen.
BIL: E18 til Sandvika. Følg Sandviksveien (under E18). Ta til høyre i første rundkjøring (Sandviksv. gjennom tunnelen).
Følg så Johan Grauersgt. til rundkjøring. Til venstre i rund-kjøringen. Følg Slependveien til Nedre Åsv.
Banedekke: Kunstgress

Bjøråsen:  Se Romsås

Borgen:  Banen ligger ved Borgen skole i Asker.
TOG: Tog til Asker, videre med buss 704 til Borgen skole.
BIL: Fra Oslo sentrum: Kjør E 18 mot Asker. Ta av i andre avkjøring til Asker (skiltet: Oreholtkrysset). I rundkjøringen tar du mot Borgen/Drengsrud. I neste rundkjøring tar du til venstre inn Borgenveien. Så til høyre inn på Borgenbråten.
Banedekke: Kunstgress og grus (11-er baner)

Brynbanen (Oslo):
Banen ligger ved Ole Deviksvei, Bryn
T-BANE: Linje 3 Mortensrud eller 2 Elingsrudåsen til Hellerud (ca 10 min å gå).
BUSS: 76  Helsfyr/Hauketo stasjon til Bryn skole.
TOG: Lokaltog til Bryn (15 min å gå).
Banedekke: Kunstgress

Brynbanen (Bærum): Grus (Kjørebeskrivelse: Se Belset)

Bygdøhus:  Huk Aveny 45
BUSS: Fra Jernbanetorget; 30 Bygdøy til Bygdøhus.
Banen ligger ca 150 m fra holdeplassen.
Banedekke: Kunstgress

Bøler: (Haraløkka) 
Nøklevannsveien, 0689 Oslo (Haraløkka Idrettsanlegg).
Banen ligger ved Bøler skole.
T-BANE: Linje 3 Mortensrud til Bøler.
BUSS: Tverrgående buss 79 Grorud/Holmlia, 76 Helsfyr/Hauketo stasjon.
Banedekke: Grus

Caltexløkka:
Banen ligger på oversiden av Munchmuseet (du går over Finnmarksgata).
T-bane: Alle linjer til Tøyen (gå opp Økernveien).
Parkering: På "Sirkustomta" v/Munchmuseet.
Banedekke: Kunstgress (det er ingen garderobe).

Dal Stadion:
BÅT: Nesoddtangen. Derfra buss 611 til Dal skole.
BIL: Mossevn, ta av mot Nesoddtangen ca 500 m etter Nesset.
Følg veien ca 7-8 km.  Ta til høyre i kryss hvor det står skilt "til Dalbanen" ca 1 km.
Banedekke: Grus

Dikemark: Poverudveien 4, Asker
TOG/BUSS: Lokaltog til Asker. Deretter buss 701 Rustadgrenda til Grobråtenvn.
Banedekke: Gress

Disen: Se Årvoll grusbane

Domus Athletica:
Banen ligger ved Ringvn. mellom Ullevål Stadion og bomstasjonen ved 
Gaustad. Anlegget sees tydelig fra veien og T-bane.
T-BANE: Linje 6 Sognsvann, 4 Ringen eller 3 Storo til Forskningsparken eller Ullevål Stadion (5 min å gå).
TRIKK: Linje 17 og 18 Rikshospitalet til Forskningsparken (5 min å gå).
BUSS: 22 og 25 fra Majorstua til Ullevål Stadion eller 23-24 Ringveien til Ullevål Stadion (5 min å gå).
Banedekke: Kunstgress

Drivplassen:  (Ytre Enebakk)
BUSS: Fra Galleri Oslo; 501 via Ryen og Klemetsrud til Tangen Bru. Gå veien til Lillestrøm ca 100 m, følg skilt til Driv-plassen til venstre, ca 10 min å gå.
BIL: Følg Europavn fra Ryenkrysset til Klemetsrud, ta av mot Enebakk rv. 155 forbi Gran til Ytre Enebakk. Kjør til Tangen Bru. Ta til venstre mot Lillestrøm. 
Etter 100 m følg skilt til Drivplassen ca 1 km.
Telefon: 64 92 47 98
Banedekke: Grus (Gressbanen: Se Mjær Stadion)

Dælenengen:  
(Seilduksgt. 39)
BUSS: Fra Oslo sentrum; 30 Nydalen til Dælenenga.
TRIKK: 11, 12 eller 13 til Birkelunden
Telefon: 22 35 55 52
Banedekke: Kunstgress

Eikelibanen: 
(Banen ligger ved Eikeli gymnas)
BUSS: Linje 131 fra Bussterminalen til Bispeveien. 
Linje 732 fra Sandvika til Eikeli Skole.
T-BANE: Linje 5 Østerås til endestasjonen.
BIL: Fra Lysaker: Følg Vollsvn. fram til Nadderudvn., som går av til venstre ved bensinstasjon. Følg den fram til Eikeli gymnas, på høyre side av veien.
Banedekke: Grus

Eiksmarka (5-er baner): Niels Leuchs vei 40, 1359 Eiksmarka
Banen ligger rett bak Eiksmarka senter og barnehagene ved siden av ballbingen. 
NB: det er ikke banen ved Eiksmarka skole.
BUSS:  Fra Galleri Oslo; 131 Østerås til Eiksmarka, eller 732 fra Sandvika til Eiksmarka. 
T-BANE:  Linje 5 Østerås til Eiksmarka. Følg Niels Leuchs vei i ca 150 m  i retning Østerås forbi Eiksmarka senter. Ta første gangvei til høyre. 
BIL:  Sørkedalsvn. over Røa. Følg Griniveien (Rv 168) over Lysakerelva, og ta første vei til venstre (Vollsveien). Etter 100 meter, ta første vei til høyre (Niels Leuchs vei). Følg denne i ca 500 meter forbi Eiksmarka senter og parkere ved Eiksmarka bibliotek. Banene ligger til høyre for biblioteket/ helsestasjonen sett fra parkeringsplassen. (Alternativ parkerering ved Eiksmarka senter.)
Banedekke:  Grus (ingen garderober, men anlegget har lys).

Ekeberg:  
Ekebergfeltet har adresse Ekebergveien 101.
Ekeberg kunstgress har adresse Ekebergveien 109.
BUSS: Fra Oslo sentrum; 74 Mortensrud til Ekeberghallen eller 34 Ekeberg Hageby til Ekeberg camping..
TRIKK: 18/19 Ljabru til Sportsplassen (5 min å gå).
Banedekke: Gressbaner og 1 kunstgressbane. 
Garderober: Garderobehuset ved siden av Ekeberg Idrettshall

Ellingsrud: 
Gamle Strømsvei 109, 1061 Oslo
T-BANE: Linje 2 Ellingsrudåsen til endestasjon. Gå deretter over gangbrua og følg gangvei til Ellingsrudjordet.
BUSS: 22 Ellingsrudåsen.
BIL: E6 mot Trondheim til skilt Karihaugen.  Til høyre i lyskrysset og deretter første vei til venstre.  Følg skiltet til Ellingsrudflaten.
Garderobe: Ligger ved gressbanen  (Telefon: 22 32 81 11). 
Banedekke: Gress, kunstgress og grus

Emma Hjort-banen:
BUSS: Fra Galleri Oslo; 151 (m/bytte til buss 761 Skui i Sandvika) til Emma Hjortsv. utenfor Sandvika.  Gå Emma Hjortsv (400 m) og følg deretter Jens Holesv (400 m) til banen.
BIL: E18 Drammensvn til Sandvika.  Ta av i retning 
E16 Hønefoss.  Første skilt til Emma Hjort 400 m etter Hamangtunnelen, godt skiltet videre. Ta til slutt Emma Hjortsv/Jens Holesv som ovenfor.
Banedekke: Gress

Ferd Stadion (Bygdø Stadion):
Banen ligger i krysset Bygdøvn./Sjølystvn.
BUSS: Fra Jernbanetorget; 30 Bygdøy til Frognerkilen, 31 Snarøya til Thune.
TRIKK: 13 Lilleaker til Thune - gangvei gjennom næringsparken.
Banedekke: Kunstgress

Follohallen: 
Dynamitveien 23, 1400 Ski.
BIL: E18 eller E6 til Ski via Nordby eller Langhus.
Ved rundkjøringen i Ski sentrum (v/Statoil og Ski Storsenter) kjører man inn Kjeppestadvn. Kjør forbi Ski Bygg og deretter første vei til venstre, Dynamitvn., til Ski Næringspark. Ta deretter første vei til høyre (mellom bilforretningen Aero Auto og Oiltech). Hallen ligger litt tilbaketrukket fra veien, ved siden av Drømtorp vg. skole.
Banedekke: Kunstgress.

Fossum: Ankerveien 245, 1359 Eiksmarka.
BUSS: Fra Galleri Oslo; 131 Østerås til Eiksmarka.
Deretter 732 Fossum/Ila til Fossumbanen.
T-BANE: Linje 5 Østerås til Eiksmarka.  Deretter buss 732 Fossum/Ila til Fossumbanen.
BIL: Sørkedalsvn over Røa. Følg Grinivn (Rv 168) over Lysaker-elva, deretter med en gang til høyre inn Fossumveien. Følg denne ca. 1.100 m. og ta til venstre inn Ankerveien.  
Banen ligger ved klubbhuset, til høyre etter ca 400 m.
Banedekke: Kunstgress og grus.
Lys: Ja.

Frem: Nordraaksvei 67, 1369 Stabekk
BUSS: Fra Galleri Oslo; 143 Bærums Verk til Nordlivn. Fortsett ned krysset til Nordråksv.
TOG: Lokaltog til Stabekk. Gå over jernbanebrua og ta deretter til venstre rett frem.
BIL: Drammensvn til Lysaker, ta så opp Vollsvn til høyre (kjør ikke over jernbanebrua), fortsett veien til venstre (Nordråksv) rett frem til banen som ligger ved Stabekk skole.
Telefon: 67 53 44 49
Banedekke: Grus

Frogner Stadion: Frognervn. 57.
TRIKK: Fra Oslo sentrum; 12 Majorstua o/ Frogner til Frogner Stadion.
BUSS: Tverrgående buss 20 Skøyen/Galgeberg.
Telefon: 22 55 89 94
Banedekke: Kunstgress

Furuset: Banen ligger ved Strømsvn.
BUSS: Fra Galleri Oslo; 401 til IKEA Furuset.
Banedekke: Gress og kunstgress.

Føyka: Se under Asker

Gisle:
BUSS: Fra Galleri Oslo: 251 Hurum eller 252 Midtbygda/Røyken til Arnestad.
BIL: Drammensvn. til Holmen, deretter Slemmestadvn. (165) til Vollenvn. Ta til høyre og kjør Vollenvn. ca 300 m.
Banedekke: Gress (kun minibane).

Gjellum/Heggedal: Øvre Gjellum vei 4, Heggedal
Banen ligger ved Heggedal Vels lokale på Gjellum, ca 15 min gange fra 
Heggedal jernbanestasjon.
TOG: Lokaltog til Heggedal. Deretter buss 701 Rustadgrenda til Gjellum.
BIL: Drammensvn til Asker.  Ca 6 km derfra.
Banedekke: Kunstgress og grus. (telefon: 66 79 74 50).

Gommerud idrettsanlegg: Paal Bergsvei 126, 1348 Rykkinn:
BUSS: Fra Galleri Oslo; 151 Rykkinn til Gommerudbanen.
BIL: Drammensvn til Sandvika. Følg veiskilt Hønefoss, deretter veiskilt Rykkinn.  Ta til høyre opp Brynsvn og forbi Bryn kirke.  Ta så til høyre inn Paal Bergsv. og følg denne rett opp til banen.
Banedekke: Kunstgress og grus (telefon: 67 13 57 84)

Grefsen skole: Kapellvn 69.
TRIKK: 11 og 12 til Glads vei.
BIL: Fra Storokrysset opp Grefsenvn. Ta til venstre inn Kapellvn. 
Denne følges til Grefsen skole.
Banedekke: Grus

Grefsen Stadion:
TRIKK: 11 og 12 til Grefsen Stadion. Kryss trikkesporet og gå Marsvn. til den møter Neptunvn. Neptunvn til venstre ca 50-60 m, banen ligger på høyre side. Evt. buss 22, 25.
Telefon: 22 22 50 03
Banedekke: Kunstgress

Greibanen: Øverst i Apalløkkveien (ikke tildelt nr.), 0956 Oslo.
T-BANE: Linje 5 Vestli til Kalbakken. Rødtvetvn til Apalløkkvn (2 min fra Rødtvet skole).
BUSS: 31 Grorud til Flaen eller 301 Nittedal/Hakadal til Flaen.
BIL: Riksvei 4 (Trondheimsvn): Avkjøringen til Kalbakken. I rundkjøringen inn Kalbakkvn. forbi Esso-stasjonen og første vei til venstre; Nordtvetvn, som fortsetter som Rødtvetvn. Etter 4 fartsdempere, ta til høyre inn Sandåsvn. og med en gang til høyre igjen opp Apalløkkvn., som ender ved Greibanen etter ca 300 m.
Telefon: 22 16 00 73
Banedekke: Kunstgress og grus

Gressbanen: Stasjonsveien 24, 0773 Oslo
Banen ligger ved krysset Holmenkollvn/Stasjonsvn.
BUSS: Fra Oslo sentrum; 45 til Gressbanen stoppested, 46 til Holmenhavna. T-BANE: Til Majorstua, deretter buss 45 eller 46
BIL: Holmenkollvn til  Stasjonsvn.  Banen ligger på høyre side.
Telefon: 22 14 35 21
Banedekke: Kunstgress og grus

Greverud: Se Vestre Greverud eller Østre Greverud.

Grorud: Grorudvn 7 v/ Grorud kirke
BUSS: Fra Oslo sentrum; 31 Grorud til Grorud T-stasjon eller 
301 til Grorudkrysset (200-300 m å gå).
T-BANE: Linje 5 Vestli til Grorud (200-300 m å gå).
Telefon: 22 25 73 71
Banedekke: Gress, kunstgress og grus

Gullhaug skole: Grindaberget 7, Bærums Verk
BUSS: 143 Bærums Verk til Grinda.
Banedekke: Grus

Hallager:
BUSS: Fra Oslo sentrum; Buss 83 Tårnåsen o/ Mastemyr eller 80E til Fiskevollen.
BIL: Mossevn sydover til Fiskevollbukta.  Ta over brua som går over Mossevn, ogkjør deretter opp Herregårdsvn.  Kjør inn til høyre ved skilt merket Hallager. De som kommer østfra kjører Ljabruvn og deretter Herregårdsvn ned forbi Ljan skole og Ljan kirke. Ta inn til venstre ved skilt merket Hallager. Innkjøring fra Herregårdsvn.
Banedekke: Kunstgress

Hallagerjordet (Hundejordet): Samme adresse som Hallager (se over)
Haraløkka: Banen ligger ved enden av Bølerlia.
T-BANE: Linje 3 Mortensrud til Bøler. Følg turvei langs Bøler grusbane.
BUSS: Tverrgående buss 76 Helsfyr/Hauketo.
Banedekke: Gress, kunstgress og grus (telefon: 22 26 14 18)

Hasle skole: Haraldsv 1, 0576 Oslo
T-BANE: Linje 5 Vestli til Hasle. Gå ned Hovinvn.
BUSS: Fra Oslo sentrum;  60 Vippetangen/Tonsenhagen til Hasle eller 21 Aker brygge/Helsyr til Hasle. Gå ned Hovinvn. til Hasle skole.
Banedekke: Gress

Haslum: Gjønnesjordet 36, 1357 Bekkestua
BUSS: Fra Galleri Oslo; 143 Bærums Verk til Bekkestua. Derfra buss 732 Sandvika eller 733 Rykkinn til Løkebergvn.
BIL: Ullernchausseen og Bærumsvn gjennom tunnelen under Bekkestua. Til høyre i rundkjøringen, og kjør av neste til venste ved bensinstasjonen. Fortsett forbi hallen, og følg veien rundt bak skolen.
Eller; Drammensvn. Ta av før Høvik kirke til Haslum. Rett frem i første rundkjøring. Opp Høvikvn til Bærumsvn. Kjør rett fram i rundkjøringen og ta av neste til venstre ved bensinstasjonen. Fortsett forbi hallen, og følg veien rundt bak skolen.
Banedekke: Kunstgress og grus (telefon: 67 12 00 04)

Hauger: Hauger Skolevei 8 (ligger ved Hauger ungdomsskole).
BUSS: Fra Galleri Oslo; 151 Rykkinn til Hauger.
BIL: Drammensvn til Sandvika.  Ta oppover Ringeriksvn.  Ta til høyre inn Bærumsvn og deretter til venstre inn Johs. Haugerudsv og så til høyre inn Hauger skolevei som fører til banen.
Banedekke: Grus

Hauger/Kolsberg: Grabboveien 1, 1352 Kolsås
Banen ligger mellom Haugergrenda og Lensmannsjordet på Kolsås.
BUSS: Fra Galleri Oslo: 151 Rykkinn til Kolsås.
Fra Sandvika: 753 til Kolsås.
BIL: Bærumsvn til Kolsås.  Parkering ved Kolsås stasjon.
Banedekke: Grus

Haugerud:
T-BANE: Linje 2 Ellingsrudåsen til Haugerud. Gå gjennom Haugerudsenteret og Trosterud skole. Banen ligger bak skolen.
BUSS: Tverrgående buss 79 Grorud/Holmlia til Haugerud. Følg samme vei som ovenfor.
BIL: Tvetenvn forbi Tveita senter til Haugerud. Sving av ved Haugerud senter (Haugerudhallen) og parkèr ved garderobene i skolegården (ikke før kl 17 man - fre).
Banedekke: Kunstgress

Helset: Banen ligger i Skollerudvn.Skollerudveien 31, 1353 Bærums verk
BUSS: Fra Galleri Oslo; 143 Bærums Verk til Helsetvn.
BIL: Til Bærums Verk, følg skilt mot Lommedalen. Ta til høyre ved Shell-stasjonen.
Banedekke: Kunstgress

Heming: Gulleråsvn 5
T-BANE: Linje 1 Frognerseteren/Holmenkollen til Gråkammen.
Banedekke: Kunstgress og grus (telefon: 22 14 53 59)

Holmen: Vogellund 20, 1394 Nesbru (nabo til Skeidar).
BUSS: Fra Galleri Oslo; 251 Hurum, 252 Midtbygda/Røyken eller 261 Asker/Blakstad til Holmen. 15 min å gå.
TOG: Lokaltog Asker til Hvalstad. Ca 15 min å gå.
BIL: Drammensvn til Holmen. Banene ligger på høyre side av Slemmestadvn, 
ca 500 m etter avkjøring fra Drammensvn.
Banedekke: Kunstgress, gress og grus (telefon: 66 84 63 16)

Holmlia mini: Nordåsveien 1, 1251 Oslo.
BUSS: Tverrgående buss 79 Grorud/Holmlia eller 80 E Åsbråten til Holmlia.
TOG: Lokaltog til Holmlia, Gå gjennom Holmlia senter og Holmliahallen.  
Banen ligger ved Holmlia Svømme- og idrettshall.
BIL: Ta mot Holmlia ved Hauketo stasjon. Kjør Holmliavn. og ta inn til høyre ved Lusetjern skole.
Banedekke: Kunstgress

Holmlia 7-er: nordåsveien 3, 1251 Oslo: Se Holmlia mini.
banedekke: Kunstgress
Garderobe: Lusetjern skole (underteasje bygg F) 

HSK-banen / Lusetjern kunstgress: Nordåsveien 3, 1251 Oslo:  Se Holmlia.
Banedekke: Kunstgress 
Garderobe: Lusetjern skole (underetasje bygg F)

Hosle: Bispeveien 69, 1362 Hosle
BUSS: Fra Galleri Oslo; 131 Eiksmarka/Østerås til Hosle skole.
BIL: Bærumsvn til Jar.  Bjerklundsvn til høyre, deretter Nordvn til Eikeli skole.  Bispevn til høyre for skolen og forbi Klokkesvingen. Fortsett så til Hosle skole.
Banedekke: Kunstgress og grus

Hosletoppen: Bjarne Skausvei 40, 1362 Hosle v/ Hosletoppen skole.
BUSS: Fra Galleri Oslo; 131 Eiksmarka/Østerås til Hosle senter. Følg Bjarne Skausv. BIL: Over Røa - Grinivn til Fina-stasjonen - Bjarne Skausv.
Banedekke: Grus

Hovedgården: Heggedalsbakken 9. 
Banen ligger ved Heggedal kirke og Heggedal Idrettshall, ca 3 min å gå fra Heggedal stasjon.
TOG: Lokaltog (Spikkestadbanen) til Heggedal stasjon. 3 min. gange forbi Heggedalsenteret mot idrettshallen.
BIL: Drammensvn til Asker, følg riksvei 167 til Heggedal. Første vei til høyre etter lyskrysset (Heggedalsbakken).
Banedekke: Grus

Humleby: Se Romsås

Hundsund: Se Snarøyabanen (ligger vis á vis)
Banedekke: 2 stk 11-er kunstgress

Hvalstad: Hvalstadveien 25, 1395 Hvalstad (ved Hvalstad skole)
BIL: Kjør til Hvalstad skole, hvor det også er gratis parkering. Gå på nedsiden av skolen og over en liten gangbru ca. 50 meter fra parkering (NB: Det er ikke parkering i Johs. Harmanns vei).
TOG: Lokaltog til Hvalstad
Banedekke: Grus

Hvalstadløkka: Solstadlia 76, 1395 Hvalstad
BIL: Fra E18: ta av mot Hvalstad ved avkjøringen ved Holmen. Kjør opp Kirkeveien. Ta til høyre inn Hvalstadveien ved Bademiljø. Ta til venstre opp under jernbanelinjen. Kjør rett fram (Solstadlia) 100 m etter jernbaneundergangen. 
Banen ligger rett inn til høyre.
Parkering: Begrenset parkeringsmulighet ved banen. Bruk alternativ parkering ved jernbanestasjonen før jernbaneundergangen.
TOG: Lokaltog til Hvalstad
Banedekke: Kunstgress

Høvik: Glassverkveien 116, 1363 Høvik. Banen ligger til Fjordvn. og Arne Ulstrupsv.
BUSS: Fra Galleri Oslo; 151 Rykkinn til Glassverkvn. 
BIL: Drammensvn til avkjøring ved Høvik, kjør Sandviksvn - Glassverkvn - Arne Ulstrupsv.  God parkeringsplass.
Telefon: 67 53 34 66
Banedekke: Grus

Høybråten:
TOG: Lokaltog til Haugenstua.
BUSS: Fra Galleri Oslo; 401 eller 411 til Folkvangvn.
Gå Folkvangvn til Idrettsvn.
BIL: E6 mot Trondheim til avkjøring Høybråten.  Deretter Folkevangvn til Idrettsvn (følg skilt "Idrettsbane").
Eller; Østre Akerv - Brolandsvn til Stovnervn i bru over jernbanen og tilbake til Høybråtenvn - Linjevn til Idrettsvn.
Telefon: 22 21 13 81
Banedekke: Kunstgress og grus

Jaer:
BÅT/BUSS: Båt fra Aker Brygge til Nesoddtangen. Så Buss 611 til Jaer skole, 
hvor garderobene benyttes.
BIL: Mossevn - ta av mot Nesoddtangen ca 500 m etter Nesset.  Følg veien ca 12 km til Jaer skole som ligger på høyre side. 
Banedekke: Gress

Jarmyra: Bærumsveien 126, 1358 Jar.
Banen ligger mellom Kolsåsbanen og Bærumsvn ved Jar stasjon.
BUSS: Fra Galleri Oslo; 131 Østerås til Jar bru.
BIL: Ullernchausseen og Bærumsvn til Jar.
Telefon: 67 53 82 55
Banedekke: Gress og kunstgress

Jerikobanen:
T-BANE: Linje 2 Ellingsrudåsen til Lindeberg.
BUSS: Tverrgående buss 25 Majorstua/Karihaugen eller 79 Holmlia/Grorud til Jeriko skole.
BIL: Lindebergåsen parkering v/ Lindeberg senter.  
Banen ligger 2 min gange fra Lindeberg senter v/ Jeriko skole.
Banedekke: Kunstgress (7-er)

Jesperudjordet: Se Vestli kunstgress

Jordal Idrettsplass:
BUSS: Fra Oslo sentrum; 37 til Vålerenga. Eller tverrgående buss 20 Skøyen/ Galgeberg til Galgeberg.
T-BANE: Linje 1, 2 , 3 eller 4 til Ensjø (5 min å gå ned Rolf Hofmosgt.).
Telefon: 22 68 54 57 (garderobe)
Banedekke: Kunstgress

Jutulbanen: Ringeriksvn 255.
BUSS: Fra Galleri Oslo: 151 Rykkinn til Sandvika, deretter 761 Skui til Skui skole.
BIL: Drammensvn til Sandvika, videre E16 Ringeriksvn til 100 m ovenfor Skui skole. Til høyre over elva ved Strand Trelast.
Banedekke: Gress

Kalbakken:
Banen ligger v/ Nordtvet skole. Garderober ved Grorud samfunnshus.
T-BANE: Linje 5 Vestli til Kaldbakken.
BUSS: Fra Oslo sentrum; 31 Voksen skog/Grorud eller 301 Nittedal/Hakadal til Flaen. Eller tverrgående 22/25 eller 68 Helsfyr/Grorud. Følg Nordtvetvn til skolen.
Banedekke: Kunstgress og gress

Kalvøya: Kadettangen 14, 1337 Sandvika 
Parkering på Kadettangen. Bru over til øya.
Banedekke: Gress

Kampen skole idrettsplass: Normannsgt. 57
Banen ligger ved Kampen skole.
BUSS: 20 Skøyen/Galgeberg til Galgeberg (gå forbi Jordal Amfi) eller 60 Tonsenhagen over Hasle til Kampen kirke. Skolen ligger bak kirken.
T-BANE: Linje 2 , 3 eller 4 til Ensjø (5 min å gå ned Rolf Hofmosgt.).
Banedekke: Grus (40x80).

KFUM Arena: Ekebergvn. 109, 1178 Oslo
BUSS: Fra Oslo sentrum; 74 Mortensrud til Brannfjell skole.
TRIKK: 18/19 Ljabru til Sportsplassen (5 min å gå).
Garderober: Garderober i KFUM-hallen (telefon: 22 29 14 97).
Banedekke: 11-er og 7-er kunstgress.

Kjelsåsmyra: Banen ligger i Myrerveien (Rett ved Myrerfeltet)
TRIKK 11 eller 12 til Grefsen Stadion. Gå deretter til høyre bort Myrerskogvn. 
til Kjelsås Øvingsfelt.
BUSS: 22/25 til Grefsen Stadion. Gå som ovenfor.
BIL: Kjør opp Grefsenveien fra Storokrysset, ta til høyre inn Myrerskogveien. 
Du får da raskt Myrerveien til venstre.
Banedekke: Grus

Klemetsrud: Banen ligger v/ Enebakkvn
BUSS: Fra Galleri Oslo: 501 Enebakk til Godheim.
BIL: Følg Enebakkvn fra Manglerud over Abildsø til Godheim.
Eller kjør E6 mot Gøteborg, ta av rv 155 mot Enebakk. Banen ligger på høyre 
side etter 1,5 km.
Banedekke: Gress

Kolsås (NATO):
BUSS: Fra Galleri Oslo; 151 Rykkinn til Kolsås.
BIL: Bærumsvn til Kolsås, ta av første vei til høyre etter trikke-
holdeplassen, deretter første vei til høyre ved Kolsås butikksenter og ta første 
vei til venstre etter senteret.
Banedekke: Gress

Korsvoll: Langåsveien 18, 0880 Oslo
BUSS: Fra Oslo sentrum; 54 Kjelsås til Skibakken, eller tverrgående 25 Karihaugen/Majorstua til Korsvollbakken, 22 Majorstua/Ellingsrudåsen til Korsvollbakken.
BIL: Kjør Maridalsvn - inn til venstre i Carl Kjeldsensv, deretter Åmotvn til høyre.
Banedekke: Kunstgress (11-er) og grus (7-er)

Kringsjå: Banene ligger ved Studentbyen på Kringsjå.
T-BANE: Linje 6 Sognsvann til Kringsjå. 5 min å gå gjennom Studenbyen.
BIL: Fra Ullevål Stadion, opp Sognsvn til Kringsjå.  Parkering og garderobe ved den nye skolen.
Banedekke: Kunstgress og gress.

Kråkstad: Kråkstadveien 112, 1408 Kråkstad
TOG: Lokaltog (Mysentoget) til Kråkstad
BIL: E18 mot Stockholm, forbi Holstad, til venstre ved Kråkstad kirke, til Sigtunkrysset. Deretter til venstre mot Ski, 300 m.
Banedekke: Gress (telefon: 64 86 31 06)

Lambertseter:
T-BANE: Linje 4 evt. 1 Bergkrystallen til Munkelia. Ca 5 min å gå.
BUSS: Tverrgående 79 Grorud/Holmlia til Munkelia.  
BIL: Enebakkvn over Abildsø, deretter Lambertsetervn og så Feltspatvn inn til venstre. (Telefon: 22 29 40 21)
Banedekke: Kunstgress, gress og grus.

Langerud: 
BIL: Kjør til Enebakkvn 289 (Lille Langerud S-lag) og parkèr der.
Gå deretter mot Bakkhavn gård (ca 200 m) og du vil se banen og garderobebygget på venstre side.
OBS!  Parkering av biler i Langerudsvingen medfører bøter og borttauing.
BUSS: Fra Oslo sentrum; 70 Skullerud til Lille Langerud.
Tverrgående buss 79 Grorud/Holmlia.
Banedekke: Gress

Langhus: Gamle Vevelstadvei 30, 1405 Langhus
TOG: Lokaltog Skøyen - Ski til Vevelstad stasjon.  
Ca 5 min å gå mot nordøst til Langhushallen.
BIL: Europavn (E6) fra Ryen forbi Klemetsrud og Kolbotn til avkjøring Langhus. Følg skiltene til Langhus. Idrettsparken ligger på høyre side av veien.
Parkering: Det er ingen parkering inne ved Langhushallen.
Banedekke: Gress, kunstgress og grus

Leirskallen: 
BUSS: Buss 74 Mortensrud til Leirskallen stoppested.
BIL: Kjør E6 sydover fra Oslo. Ta av til høyre i ”Skullerud-dumpa” inn Nordstrandsveien. Ta så første til venstre, inn Leirskallsvingen og følg denne til alpinanlegget.
Banen ligger i bunnen av Leirskallen alpinanlegg. 
Parkering må skje på parkeringsplassen for turgåere i Østmarka: Ta av fra E6 (sydgående) i ”Skulleruddumpa”. Ta til venstre i rundkjøringen og kjør under E6 til parkeringsplassen. Det er gangvei (150 m.) til banen. 
Banedekke: Grus

Libanen (Nittedal): Banen ligger ved Li ungdomsskole og Lihallen.
BUSS: Fra Galleri Oslo; 301 o/ Gjelleråsen til Slattum.  Gå ned Kirkevn og til høyre hvor klubbhuset er skiltet med et lysende Gjelleråsen IF skilt.
BIL: Trondheimsvn over rundkjøring på Gjelleråsen, deretter Hadelandsvn forbi Hagan til Slattum og ned Kirkevn. Deretter som ovenfor.
Banedekke: Kunstgress, gress og grus.

Lille Tøyen Ballplass: Øysteins plass, som ligger mellom Tøyen og Økern.
T-BANE: Linje 5 Vestli til Hasle. Gå ned Hovinvn. Ta til høyre etter Haraldsv.
BUSS: Fra Oslo sentrum; 60 Vippetangen/Tonsenhagen til Hasle kirke, eller 21 Aker brygge/Helsfyr til Hasle. Gå ned Hovinvn. Ta til høyre etter Haraldsvei.
Banedekke: Grus

Linderud:
BUSS: Fra Oslo sentrum: 301 eller 31 (Fra Majorstua: 22 og 25) til Linderud.  
Følg Statsråd Mathiesensv til gangbro over T-banelinjen.
BIL: Trondheimsvn til Veitvet, Veitvetvn til Østre Akerv til avkjøring merket Siemens ca 200 m etter bomstasjonen.
T-BANE: Linje 5 Vestli til Linderud. Adkomst til banen over gangbro ca 100 m ned Statsråd Mathiesensv.
Banedekke: Kunstgress

Lommedalen: Skolegata 30, 1350 Lommedalen
BUSS: Fra Galleri Oslo; 143 Bærums Verk og videre 753 Lommedalen til Sentralen. Fra Sandvika: Buss 753 Lommedalen.
BIL: Drammensvn til Sandvika. Ta til høyre opp Brynsvn til Bryn kirke. Til høyre inn Lommedalsvn.
Banedekke: Kunstgress og grus

Lusetjern: Se Holmlia

Lutvann: Banen ligger i Lutvann leir.
T-BANE: Linje 2 Ellingsrudåsen til Trosterud. (Ca 10 min gange derfra eller buss 69 fra Haugerud T-banestasjon til Lutvann leir).
BUSS: 69 Tveita/Lutvann.
BIL: Tvetenvn fra Tveita. Til høyre opp Dr. Dedichensv i rundkjøring (100 m før bomstasjonen). Lutvann leir ligger 50 m etter endeholdeplass for buss i Lutvannsvn. Kjør inn porten.
Banedekke: Grus

Løren:
Banen ligger 100 m nord for Økern Torg.
T-BANE: Linje 5 Vestli til Økern, ca 10 min å gå.
BUSS: Tverrgående buss 23 Simensbråten/Lysaker eller 24 Lysaker/Skøyen/ Bjørndal til Lørenvangen.
Telefon: 22 64 08 22
Banedekke: Kunstgress

Manglerud: Plogvn 24.
T-BANE: Linje 1 eller 4 Bergkrystallen til Manglerud. Gå til venstre opp Plogvn til Manglerud skole.  Følg skiltene gjennom veien til skolen.
BUSS: Tverrgående buss 23 Simensbråten/Lysaker eller 24 Lysaker/Skøyen/ Bjørndal til Manglerud. 
Banedekke: Kunstgress

Marienlyst: 
Banen ligger ved siden av NRK på Marienlyst.
T-BANE/TRIKK: Til Majorstua
BUSS: Tverrgående buss 20 Galgeberg/Skøyen til Marienlyst. Buss 22, 25 og 46 kan også benyttes.
Telefon: 22 69 20 73
Banedekke: Kunstgress

Mjær Stadion (Ytre Enebakk):
BUSS: Fra Galleri Oslo: 501 via Ryen og Klemetsrud til Tangen Bru. 20 min gange mot Lillestrøm. Banen ligger på toppen ved Mjær skole.
BIL: Fra Ryenkrysset - følg Europavn til Klemetsrud, ta av mot Enebakk RV155 forbi Gran til Ytre Enebakk. Kjør til Tangen Bru, ta til venstre mot Lillestrøm, kjør 300 m, ta til venstre, følg skilt til Mjær Stadion og Mjær skole.
Banedekke: Kunstgress

Monolittbanen: Monolitveien 6, 0375 Oslo
Fra øst/nord kjør Ring 3 vestover, ta av til Smestad, til venstre i Smestadkrysset ned Sørkedalsveien, så til høyre i første lyskryss (Skøyenveien), deretter til venstre etter 200 m (Monolitveien), og inn på parkeringsplassen til Skøyen Skole (til høyre etter 100 m). Monolittbanen ligger da på venstre side på baksiden av skolen.
Fra sør/øst kjør E18 gjennom festningstunnelen, ta av ved Sjølyst (etter gamle messehallen), rett gjennom rundkjøringen, under togbroen ved Skøyen Stasjon, til venstre i rundkjøringen opp Hoffsveien. Følg Hoffsveien hele veien forbi Smestad-dammen (ca. 1 km.), så til høyre i Monolitveien. Følg Monolitveien nesten helt til Frognerparken, men til høyre inn på parkeringsplassen til Skøyen Skole. Monolittbanen ligger da på venstre side, på baksiden av skolen. 
Fra vest kjør Ring 3, Griniveien eller Holmenkollveien til Smestadkrysset, følg Sørkedalsveien mot sentrum 400m , så til høyre i første lyskryss (Skøyenveien), deretter til venstre etter 200 m (Monolitveien), og inn på parkeringsplassen til Skøyen Skole (til høyre etter 100 m). Monolittbanen ligger da på venstre side på baksiden av skolen.
Banedekke: Kunstgress (7-er).

Mortensrud: Lofsrudvn 6.
T-BANE: Linje 3 Mortensrud til endeholdeplass.
BIL: E6 fra Ryenkrysset mot Moss. Ta av ved Mortensrud veisenter (Shell - ca 4 km fra Ryenkrysset).  
Ta Mortensrudvn ca 400 m til Lofsrudvn  Ca 200 m inn i Lofsrudvn ligger banen på venstre side (ved siden av et lite senter).
Banedekke: Kunstgress og grus

Muselunden:
5 min gange fra Nordre Åsen (nedsiden).
TRIKK: Linje 17 til Sinsenkrysset.
T-BANE: Ringen til Sinsen stasjon
Banedekke: Kunstgress (11-er og 7-er)

Myklerud:
BÅT/BUSS: Fra Aker  Brygge til Nesoddtangen, deretter buss 631 Fjellstrand/ Fagerstrand til Tornevn.
BIL: Mossevn til avkjøring ved Nesset til Nesodden og derfra følges skilt til Fagerstrand.
Banedekke: Grus

Myraparken: 
TOG: Lokaltog til Stabekk stasjon.
BUSS: Linje 143 fra Bussterminalen til Stabekk stasjon.
BIL: Fra Lysaker: Følg Vollsvn. fram til Nordråksv. (går av til venstre før jernbanebrua). Kjør fram til gul bom, så til høyre Marstrandervn. Ta så første vei til venstre, som er Nyvn. Banen ligger på venstre side av veien.
Banedekke: Gress.

Myrerfeltet: Myrervn. 32
TRIKK: 11 eller 12 til Grefsen Stadion. Gå deretter til høyre bort Myrerskogvn. til Kjelsås øvingsfelt.
BUSS: 22/25 til Grefsen Stadion. Gå som ovenfor.
BIL: Kjør opp Grefsenveien fra Storokrysset, ta til høyre inn Myrerskogveien. Du får da raskt Myrerveien til venstre.
Garderober: I underetasjen på høyblokken.
Banedekke: Gress og grus

Nadderud: Gamle Ringeriks vei 59, 1357 Bekkestua (ved Nadderud skole).
BUSS: Fra Galleri Oslo; 143 Bærums Verk til Øygardvn.
BIL: Ullernchausseen og Bærumsvn til Bekkestua. Ta til høyre opp Gamle Ringeriksv.
Telefon: 67 21 07 83
Banedekke: Gress og kunstgress

Nesoddbanen:
BÅT/BUSS: Fra Aker Brygge til Nesoddtangen. Buss 611 Blylaget/
Sagstuen til Berger skole/Skoklefall gård. Banen ligger på baksiden av skolen.
BIL: Mossevn, ta av mot Nesoddtangen ca 500 m etter Nesset. Følg veien 17. km.
Garderober: Ved Berger Stadion, ca 100 m fra veien på venstre side.
Banedekke: Grus

Nesøya grus: Rosenkrantz vei 38 1397 Nesøya (ved Nesøya skole).
BUSS: Fra Galleri Oslo: 151 til Sandvika stasjon. Overgang til 705 til Otto Blehrsv. (evt. tog til Sandvika med overgang som over).
BIL: Drammensvn forbi Sandvika. Etter ca 20 km, ta av E18 til Nesøya. Følg hovedveien til butikksenter, deretter rett fram til banen.
Garderober: Nesøya skole v/ banen
Banedekke: Grus

Nesøya kunstgress: Ridder Flemmings vei 41, Nesøya
BUSS: Gra Galleri Oslo: 151 til Sandvika stasjon. Overgang til 705 til Søndre brygge. Ca. 7 min. å gå.
BIL: Drammensveien (E18) forbi Sandvika. Ta av E18 til Nesøya. Følg Broveien 
og Vestre vei ca 3 km og ta av til venstre Ridder Flemmingsvei. Banen ligger innerst i veien.

Nordby: Sportsveien 21, 1407 Vinterbro
BUSS: 541 Drøbak til Askehaug. Ta til venstre ved Nordby skole.
Skilt til idrettsplass.
TOG: Lokaltog til Ski, deretter buss 905 Ski/Vinterbro til Nordby skole.
BIL: Mossevn forbi Vinterbro til krysset Askehaug. Ta til venstre til Nordby skole.
Banedekke: Gress, kunstgress og grus (telefon: 64 94 61 68)

Nordre Åsen: Kjelsåsvn 9.
TRIKK: 11, 12 til Disen. Gå ned Lettvintvn.
BUSS: 23 til Grefsen. Gå opp Kjelsåsvn. Eller 56 Solemskogen til Nordre Åsen.
Banedekke: Gress, kunstgress og grus (telefon: 22 22 28 82 - 22 21 27 49)
Nordstrand: Banen ligger ved Nordstrandshallen.
BUSS: Fra Oslo sentrum; 74 Mortensrud til Nordstrandshallen.
T-BANE: Linje 1, 4 Bergkrystallen til Munkelia. Ca 10 min å gå.
BIL: Kongsvn/Ekebergvn til Sæter. Følg videre anvisning til Nordstrandshallen.
Banedekke: Kunstgress (telefon: 22 28 48 42)

Norges Idrettshøgskole (NIH): Sognsvn 220
T-BANE: Linje 6 Sognsvann til Sognsvann. Telefon: 22 23 46 85 - 22 23 46 86.
Banedekke: Kunstgress

Nyborgjordet: Banen ligger på Fjellstrand, Nesodden.
BÅT/BUSS: Fra Aker Brygge til Nesoddtangen.  Buss 631 til Fjellstrand-
krysset.  150 m å gå til grendehus.  Derfra vei inn til høyre (ca 300 m å gå).  Parkering ved grendehuset.
Banedekke: Grus (7-er)

Oppegård: Banen ligger ved Dalens gartneri
TOG: Lokaltog (Skitoget) til Oppegård.
BIL: RV 152 forbi Kolbotn mot Oppegård stasjon, ca 200 m forbi Greveryd skole, ta av Sætrevn til høyre. Eller, Europavn fra Ryen mot Oppegård.  Ta av til venstre ved skilt Dalens gartneri.
Banedekke: Gress

Prinsdal: Banen ligger ved Prinsdal skole
BUSS: Fra Oslo sentrum; 81A Greverud o/ Ormeruddalen eller
81B Greverud o/ Fjellvn til Prinsdal.  Gå derfra opp Høydalsvn - Øvre Prinsdalsv (nedenfor Prinsdal skole), hvor garderobene ligger.  Gangvei derfra til banen.
Banedekke: Kunstgress og grus.

Risenga: Brages vei 4, Asker (banen ligger vis à vis Askerhallen)
TOG: Lokaltog til Asker, deretter buss 703 eller 713 til Asker-hallen.
BUSS: Fra Galleri Oslo; 261 Asker/Blakstad til Bondi skole, deretter 10 min å gå.
BIL: Drammensvn mot Drammen.  Ta av inn til Asker, deretter til venstre, kjør Bleikervn til Askerhallen hvor garderobene ligger.
Telefon: 66 78 06 10
Banedekke: Grus og kunstgress

Rommen:
T-BANE: Linje 5 Vestli til Rommen. Til høyre ut fra stasjonen. Skiltet gangvei til Rommen skole, ca 5 min å gå.
BUSS: 301 - 321 til Rommi. 5 min å gå.
BIL: Trondheimsvn, ta av til Stovner. Banen ligger på venstre side av Fossumvn, 300 m etter lyskrysset, Eller, kjør Østre Akerv, ta av til Stovner. Banen ligger på høyre side av Fossumvn ca 200 m forbi Stovnersenteret.
Garderober: Ingen
Banedekke: Grus

Rommensletta:
T-BANE: Linje 5 Vestli til Rommen. Ca 5 min å gå.
BIL: Nordover Trondheimsvn. Ta av inn til Stovner. Ta av første vei til venstre (Haavard Martinsensv) ca 500 - 600 m. Kafeteria.
Telefon: 22 21 29 21
Banedekke: Gress og kunstgress

Romsås (Bjøråsen): Banen ligger mellom Sverre Iversensv og Bjøråsen skole 
helt øverst på Romsås.
T-BANE: Linje 5 Vestli til Grorud. Deretter buss 63 Romsås Ring til Røverkollen.
BIL: Trondheimsvn til Grorud og videre opp Romsåsvn, Ravnkollbakken, Sverre Iversensv til Røverkollen.
Banedekke: Kustgress

Romsås (Humleby): Ravnkollbakken 80. (Adkomst - se over)
Banen ligger ved Romsås’ klubbhus. Ingen parkering eller garderobe.
Banedekke: Kunstgress (7-er)

Rud: Banen ligger ved Rud videregående skole (Hauger skolevei).
T-BANE: Til Jar, videre buss 42 Kolsås til Hauger.
TOG: Til Sandvika, videre buss 753 Lommedalen til Hauger..
BUSS: Fra Galleri Oslo; 151 Rykkinn til Hauger.
BIL: Drammensvn til Sandvika. Ta av oppover Ringeriksvn. Ta til høyre inn Bærumsvn og så til venstre inn Johs. Haugerudsv, deretter til høyre inn Hauger skolev som fører til banen.
Banedekke: Kunstgress


Rustad: 
T-BANE: Linje 3 Mortensrud til Bogerud. Ca 4 min å gå.
BUSS: Fra Jernbanetorget; 70 Skullerud til Paal Bergsv.
Eller tverrgående buss 79 Grorud/Holmlia eller 76 Helsfyr/Holmlia til Bogerud.
BIL: General Rugesv (Ytre Ringv). Til høyre 100 m før Bogerud senter og følg 
Paal Bergsv til Rustad skole.
Telefon: 22 28 43 78
Banedekke: Gress og kunstgress

Røa: Kristian Auberts vei 20, 0760 Oslo.
T-BANE: Linje 5 Østerås til Røa. Gå Harald Løvenskioldsv til Kr. Aubertsv.  
Følg denne - idrettsplassen ligger på høyre side.
BUSS: Fra Oslo sentrum; 32 Voksen Skog til Kr. Aubertsv.
BIL: Sørkedalsvn fra Majorstua til Røa Torv og ta ned Vækerøvn til venstre.  Deretter Kr. Aubertsv inn til høyre.  Eller, Vækerøvn fra Drammensvn/ Ullernchausseen. Inn Kr. Aubertsv til venstre.
Telefon: 22 50 31 55 (09.00 - 12.00 hverdager)
Banedekke: Kunstgress

Røa - Zinober: Banen ligger til Sørkedalsveien (ca 1 km etter Bogstad Gård).
T-BANE: Linje 5 Østerås til Røa, bytt til buss 41 Sørkedalen.
BUSS: Buss 32 til Røa. Bytt til buss 41 Sørkedalen til holdeplass Zinober. 
Banen sees fra holdeplassen.
Banedekke: Gress. (NB! Ingen garderober eller vannuttak).

Sandvika Stadion (Kadettangen): Kadettangen 14, 1337 Sandvika.
TOG: Lokaltog til Sandvika. Gå deretter i retning sjøen.
BUSS: Fra Galleri Oslo; 151 Rykkinn til Sandvika.  
BIL: E18 til Sandvika. Banen ligger ved Kadettangen badeplass.
Telefon: 67 54 97 16
Banedekke: Kunstgress

Siggerud: Vevelstadveien 113, 1404 Siggerud.
BUSS: Buss fra Oslo bussterminal 501 mot Enebakk, bytte til 905 ved Sværsvann til Siggerud. Banen ligger ca 200 m fra holdeplassen i retning Langhus.
BIL: Enebakkvn nesten til Sværsvann (bygrensen). Skilt viser Siggerud til høyre.  Følg Siggerudvn ca 3,5 km til Siggerud skole/kapell.
Banedekke: Kunstgress (7-er og 5-er)

Ski: Idrettsveien 35 B, 1400 Ski
TOG: Lokaltog til Ski. Ca 10 min å gå opp Idrettsvn.
BIL: E18 eller E6 til Ski via Nordby eller Langhus. Parkeringsplass med innkjøring fra Kjeppestadvn.
Telefon: 64 87 51 45
Banedekke: Gress, kunstgress og grus

Skoklefald 7er (60x40):
Bil fra Oslo: Kjør ca. 400 meter forbi Berger Stadion (Nesodden). Banen ligger nært inntil og kan ses fra fylkesveien på høyre side. 
Parkering: Fortsett 200 meter forbi banen og sving inn til høyre i rundkjøring ved kirken (Skoklefall kirke). 
Buss fra Tangen Brygge: Ta buss 611/621til stoppested Skoklefall gård.
Banedekke: Gress

Skui Idrettspark: Skuiløkka 15, 1340 Skui
BUSS: Fra Galleri Oslo: Buss 151 Rykkinn til Sandvika, deretter buss 761 Skui til Skui skole.
BIL: Drammensv til Sandvika, videre Ringeriksvn til Skui skole, ta så til venstre.
Banedekke: Kunstgress og grus.

Slattum:
BUSS: 301 over Gjelleråsen mot Nittedal. Gå av på Markerud.
Første vei opp til venstre hvor banen ligger helt på toppen.
BIL: Trondheimsvn over Gjelleråsen og til venstre mot Nittedal. Deretter som over.
Garderober: Ingen, men GIFs klubbhus kan benyttes (ca 1 km avstand).
Banedekke: Grus

Snarøya:
BUSS: 31 Snarøya til Langoddvn.
BIL: Kjør et stykke forbi Fornebu. Banen ligger på høyre side, innkjørsel ca 20 m etter innkjørsel til SAS Catering.
Banedekke: Grus

Sofiemyr (Kolbotn):
BUSS: Fra Oslo sentrum; 83 Tårnåsen o/ Mastemyr til Idretts-parken eller 81A, 81B Greverud til Idrettsparken. 
BIL: Mossevn til oppkjøring ved Ljan. Følg RV 152 gjennom Hauketo og Prinsdal 
til Kolbotn kirke. Se deretter anvisningsskilt. Ca 25 min kjøring fra Oslo S.
Telefon: 66 81 93 62
Banedekke: Gress, grus og kunstgress

Sportsplassen: Se Bekkelaget.

Stabekk: Ringkroken 23, Bekkestua
BUSS:  Fra Galleri Oslo; 143 Bærums Verk til Ringstabekk.
Banedekke: Grus

Storøya kunstressbane: Forneburingen 300, 1360 Fornebu
BUSS: Fra Oslo sentrum; 31 Snarøya til IT Fornebu. Gangvei fra IT Fornebu til Forneburingen 300 (ca 11 minutter å gå).
BIL: Ta av fra Drammensveien (E18) mot Fornebu. Følg Snarøyveien videre etter rundkjøringen og ta til høyre inn Martin Linges vei. Så Forneburingen.

 

Stovner: Smiuvn. 257, 0982 Oslo (v/ Haugenstua skole).
T-BANE: Linje 5 Vestli til Stovner. Dereter buss 65 Furuset til Smiuvn.
TOG: Lokaltog Lillestrøm/Asker til Haugenstua. Derfra ca 12 min å gå til Haugenstua skole.
BIL: Østre Akerv til Fossumvn (skilt til Stovner og videre Jorinesv, Smiuvn. Følg skilt til Haugenstua skole). Eller; Trondheimsvn til Fossumvn. Deretter som over.
Banedekke: Grus

Stubberudmyra:  Banen ligger ved siden av Furuset Stadion (Strømsvn).
BUSS:  Fra Galleri Oslo; Buss 401 til IKEA Furuset.
Banedekke: Gress og kunstgress


Sukkertoppen: Gullberget 120 ,1354 Bærums Verk
Sukkertoppen ligger ved langrennsarenaen på Gullhaug på Bærums verk. Det er parkering med innkjøring vis a vis Gullberget 120. Kjør fra Sandvika E16 gjennom Hamangtunnelen og følg skilting, avkjøring på høyre hånd, til Lommedalen/ Bærums verk. Når man har passert Bærums verk på vei inn i Lommedalen, følg skilting til Gullhaug. Følg Sleiverudveien/ Gullberget helt opp på toppen og banen er helt på toppen på høyre hånd der veien flater ut i en sving.
Banedekke: Grus

Sørkedalen:
T-BANE: Linje 2 til Røa, overgang til buss 41 Sørkedalen til Lokalet.
BUSS:  41 Sørkedalen til Lokalet.
BIL: Sørkedalsvn til Bogstad Camping, så ca 8 km inn i Sørkedalen til klubbhuset til SIF på venstre side av veien.
Banedekke: Grus

Tangenbanen:
BÅT/BUSS: Fra Aker Brygge til Nesoddtangen. Buss 621 eller 631 til Tangenåsen.
Banen ligger mellom skolene på andre siden av veien.
BIL: Mossevn, ta mot Nesoddtangen ca 500 m etter Nesset. Følg veien ca 20 km.  Ta av til venstre opp bakken ved Granholt. Banen ligger på venstre side av veien på toppen av bakken.
Banedekke: Grus

Toppenhaug:
BUSS: Fra Galleri Oslo; 143 Bærums Verk via Stabekk til Øvre Toppenhaug.  
Følg skilt til Øvre Toppenhaug.
BIL: Til Bærums Verk. Gamle Ringeriksv, følg skilt til Øvre Toppenhaug.
Garderobe: Ved Helsetbanen
Banedekke: Grus

Torstad grus: Torstadbakken 49, 1395 HVALSTAD
E18 fra Oslo: Ta av E18 ved Holmen (dette er første avkjøring etter IKEA).  
Ta første til høyre i rundkjøringen og kjør opp Kirkeveien. Ta første avkjøring til høyre i Kirkeveien. Følg veien til du kommer til Torstad ungdomsskole etter 
ca. 300 meter. Grusbanen ligger i forbindelse med ungdomsskolen.
E18 fra Drammen: Ta av E18 ved Holmen (dette er første avkjøring etter Asker sentrum). Ta til venstre og kjør under E18. Ta til venstre i rundkjøringen og kjør opp Krikeveien. Ta første avkjøring til høyre i Kirkeveien. Følg veien til du kommer til Torstad ungdomsskole etter ca. 300 meter. Grusbanen ligger i forbindelse med ungdomsskolen.
Banedekke: Grus.

Trasop: Vetlandsvn. 45.
T-BANE: Linje 1, 2, 3 eller 4 til Helsfyr, derfra matebuss 76 Hauketo til Trasop skole. 
BUSS: Tverrgående buss 79 Grorud/Holmlia til Trasop skole.
Telefon: 22 27 41 48
Banedekke: Kunstgress og grus

Tveita: Banen ligger ved Tveita og Hellerud skole.
T-BANE: Linje 2 Ellingsrudåsen til Tveita - ca 2 min å gå.
BUSS: Tverrgående buss 79 Grorud/Holmlia eller 76 Helsfyr/Hauketo til Tveita.
Parkering: Ved Tveita Butikksenter.  Følg oppmerking "Tveita IL garderober".
Banedekke: Grus (11-er) og kunstgress (7-er)

Tømtebanen grus: Ligger 50 m fra Sofiemyr (se Sofiemyr).

Tørteberg: 
Banen ligger på nedsiden (syd) av NRK på Marienlyst.
Vær oppmerksom på at parkeringsplassen ved Gydas vei 8 ikke kan benyttes (Privat/ borttauing/bot).
T-BANE/TRIKK: Til Majorstua.
BUSS: Tverrgående buss 20 Galgeberg/Skøyen til Marienlyst. Buss 22, 25 og 46 kan også benyttes.
Telefon: 22 69 20 73
Banedekke: Kunstgress

Ullern: Banen ligger ved Sportsveien.
BUSS: Fra Oslo sentrum; 32 Jernbanetorget/Voksen Skog til Bjørnsletta.
T-bane: Linje 2 Gjønnes til Bjørnsletta
BIL: Ullernchausseen - opp Vækerøvn (under banebroen) - til venstre inn Lysehagan. Ta så andre vei til venstre igjen, Myntfunnvn.
Telefon: 22 50 87 07
Banedekke: Kunstgress.

Ullevaal Stadion: Sognsvn 75:
T-BANE: Linje 3, 4 eller 5 til Ullevål Stadion.
BUSS: Tverrgående buss 23 Simensbråten/Lysaker, tverrgående buss 25 Karihaugen/Majorstua eller 22 Ellingsrudåsen/Majorstua til Ullevål Stadion.
Banedekke: Gress

Valle Hovin: Innspurten 16, 0663 Oslo.
T-BANE: Linje 1, 2, 3 eller 4 til Helsfyr.
BUSS: Tverrgående buss 21 til Fyrstikktorget eller 37 Helsfyr til endestasjonen - eller 76 evt. 58 til Helsfyr.  
OBS!  Ikke tillatt å kjøre bil helt inn til klubbhuset.
Banedekke: Gress, kunstgress og grus

Veitvet: Veitvetveien 29, 0596 Oslo.
Banen ligger ved Veitvet skole.
T-BANE: Linje 5 Vestli til Veitvet.
BUSS: 31 Grorud til Veitvet, eller tverrgående buss 25 Karihaugen/Majorstua, 
22 Majorstua/Ellingsrudåsen, 301 Nittedal/Hakadal til Veitvet.
BIL: Trondheimsvn til Veitvet eller Østre Akerv til krysset Veitvetvn.
Banedekke: Kunstgress

Vestenga/Svartskog:
TOG: Lokaltog til Kolbotn. Bytte til buss 907 Svartskog til Rødstenåsen. (NB!  Ikke direktebuss fra Oslo)
BIL: Fra Oslo: Mossevn. (E18) - Ta inn Gml. Mossevn. ved Hvervenbukta. 
Følg Gml. Mossevn. til veiskilt mot Oppegård krk. og Roald Amundsens hjem. 
Følg denne veien og ta så av grusvei til høyre rett før kirken. Grusveien fører til banen (500 m.).
Banedekke: Gress.

Vestli kunstgress (Jesperudjordet):
T-BANE: Linje 5 Vestli til Stovner. Ta gangvei mellom kirken og blokker bak Stovner senter, ca 5 min å gå.
BIL:  Østre Akerv. eller Trondheimsvn. Ta av mot Stovner.
Parkering i parkeringshuset til Steen & Strøm Stovner Senter på plan P4 i sentrets åpningstid. NB! Parkeringshuset stenger 1 t. etter senterets stengetid.
Evt: Ta av fra Fossumveien i lyskrysset og kjør mot Vestli, ta av til høyre 30 m etter Vestlibua (Mix-kiosk), kjør opp til Tokerud skole og benytt skoleplassen. 
Derfra er det ca 200 m å gå inn til banen.

Vestre Greverud: Ligger vest/ovenfor Greverud-senteret.
TOG: Lokaltog til Greverud stasjon.
BIL: E18 fra Oslo til avkjøring Kolbotn og videre Rv 152 mot Ski eller E6 fra nord mot sør til avkjøring Oppegård, Langhus og Ski - så Rv 152 mot Kolbotn.
Parkering: Ved Greverud-senteret eller Flåtestad skole.
Dessverre ingen mulighet for skift eller dusj på stedet.
Banedekke: Grus.

Vevelstad (se Langhus)

Voksen (Hovseter):  
Banen ligger langs Voksen skole.
T-BANE: Linje 5 til Hovseter (gå derfra eller bytt til buss 46).
BUSS: 45 Voksen Skog eller 46 Ullerntoppen til Jarbakken.
Banedekke: Kunstgress og grus.

Voldsløkka Idrettsanlegg: Uelands gate.
BUSS: 34 Tåsen til Voldsløkka.
Telefon: 22 23 65 13, 22 23 56 46 garderobene
Banedekke: Gress, grus og kunstgress.

Østre Greverud:
Banene ligger ved Oppegård golfklubbs anlegg.
TOG: Lokaltog til Greverud eller Oppegård st.  Ca 10 min å gå.
BIL: Mossevn til avkjøring ved Mastemyr Quality Hotell mot Kolbotn.  
Følg RV152 etter Kolbotn. Ta av under jernbanebru ved Odlo fabrikker (meget høy pipe). Ca 1 km til banene.
Garderober i klubbhuset ved banene. 
Banedekke: Kunstgress og Grus.


Øvre Foss 7-er: Mølleparken 6, 0459 Oslo
BUSS: 21 til stoppested Sannergata.
BIL: Innkjøring fra Sannergata.
Banedekke: Kunstgress

Årvoll kunstgress: Bård Skolemesters vei 1, 0590 Oslo
BUSS: 31 Grorud til Årvoll senter, samt 22 og 25.
Banedekke: Kunstgress

Årvoll grus: Kildeveien 1, 0591 Oslo
Innkjøring fra Årvollvn/Selvbyggervn.
BUSS: 31 Grorud Tonsenhagen torg.
Tverrgående buss 25 Majorstua/Karihaugen til Tonsenhagen torg.
Banedekke: Grus

Årvoll hockey: 
Banen ligger ved Årvoll grus (se over)
Banedekke: Grus (7-er).