Huk FK

Politiattest

Politiattest

 

 

 

 

 

 

 

Husk at dette er viktig, og send inn søknaden med én gang!

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Man må innhente ny attest hvert 3dje år.Hvis du ikke fremviser politiattest har du heller ikke lov til å ha verv i klubben der du har et tillitsforhold til barna. 

HUK FK blir ordningen om politiattest håndtert på følgende måte:

HUKs ansvarlige for politiattester er:
Hanne Marit Normann
e-post: 
h_normann@yahoo.no
telefon: 934 84 915

Klubbens representant har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Fremgangsmåte innhenting for bl.a. trenere og lagledere:

1    Skriv ut skjema vedlagt over til høyre (velg "trener" eller "lagleder"). Fyll inn navn og fødselsnummer og scan skjema (eller ta bilde med telefonen). Send skjemaet til h_normann@yahoo.no for signatur. Når du får skjemaet returnert i signert stand, er det dette som skal legges ved nå det senere i søknadsprosessen blir bedt om bekreftelse på formål fra klubben.

2    Logg deg inn på https://attest.politi.no med hjelp av MinID, BankID, Buypass eller Commfides.

3    Velg formål fra nedtrekksliste. Kategori: Frivillig organisasjon. Formål: "Frivillig organisasjon"

4    Legg ved bekreftelse av formål som du fylte ut og fikk signert i punkt 1.

5    Vent på svar. Det kan ta alt fra en uke til et par måneder. Fremvis attesten umiddelbart etter at du får den. 

Politiattesten skal fremvises til den i idrettslaget som er ansvarlig, for tiden Hanne Marit Normann. 

Vi setter stor pris på innsatsen du gjør for barna i klubben, og håper du også opplever glede i arbeidet med barnefotballen!

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen 
Styret i HUK FK

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på http://www.idrett.no/politiattest 

http://www.hunton.nohttp://www.puma.com Adresse
 
Kontakt
 
Organisasjon
 
000
Post: PB 5 Bygdøy, 0211 OSLO
Gate: Huk Aveny 45, 0287 OSLO
post@hukfk.no
Telefon: 22173691
000
 
 
Styreleder
Fredrik Torp
f-1@live.no
Mobil: 92666773
 
 
 
0
0
0
 
 
 
 
 
 
Hoved
sponsorer  
0

0000
 
0
0
0
Hjemmeside
sponsorer                    
000000
00

  

 
    
0
0
Trenings   sponsorer   
00
      
00
         Logo: Burger Joint
00
0
selvaag00  

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift